Wednesday, 22 February 2012

AGRICULTURAL SOCIETY OF KENYA 2012  ELDORET AGRICULTURAL SHOW 
                               
                                 VENUE: ELDORET SHOW GROUND

                                   DATE: FROM 7TH MARCH

 THEME:Enhancing Technology in Agriculture and Industry for Food Security and National Growth. 

                                           KISWAHILI VERSION

Kuimarisha Teknologia ya Kilimo na Viwanda ili Kujitosheleza kwa Chakula na Ustawi wa Taifa